Factures venda de llibres APIMA

Avui divendres 17 d'octubre,  de 18 a 19 hores podeu passar pel local de l'APIMA a cercar les factures de la venda de Llibres.

 

La direcció

Calendari escolar 2014/2015

Aquí teniu el calendari escolar del curs 2014/2015. Teniu-lo en compte per programar les vostres vacances!

El calendari escolar diu que el període escolar comença dia 12 de setembre i acabarà el 19 de juny de 2015, amb un total de 176 dies lectius.

 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos.

Vacances de Pasqua: del 2 d’abril al 10 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

 

Tenen la consideració de dies festius:

· Dia 8 de desembre (Inmaculada Concepció)

Té la consideració de dia no lectiu:

· Dia 27 de febrer (festa escolar unificada)

 

Dies no lectius de lliure elecció dels centres:

· 3 de novembre

· 2 de març

· 4 de maig

 

 

Llibres de text curs 2014/2015

 

LLIBRES 3 ANYS CURS 2014-2015

 

 

EL MON DELS INVENTS 3. Les xifres. ILLES BALEARS

Ed. Teide

ISBN: 978-84-307-0348-7

RELIGIÓ

Pels alumnes de Religió:

Projecte Aldebaran XXI. Religió 3 anys. Ed. Cadí.
ISBN 84-474-0839-6

 Pensau que els alumnes que no fan religió no han de comprar llibre

LLIBRES 4 ANYS CURS 2014-2015

 

 

EL MON DELS INVENTS 4. Les xifres. ILLES BALEARS

Ed. Teide

ISBN: 978-84-307-0353-1

RELIGIÓ

Pels alumnes de Religió:

Projecte Aldebaran XXI . Religió 4 anys. Ed. Cadí.
ISBN 84- 474-0840-X

MÚSICA

QUADERN D’EXERCICIS DE MÚSICA Núm. 1
Editorial Nadal
ISBN: 84-7887-203-5

 

 

 

Pensau que els alumnes que no fan religió no han de comprar llibre

 

LLIBRES 5 ANYS CURS 2014-2015

 

 

EL MON DELS INVENTS 5. Les xifres. ILLES BALEARS

Ed. Teide

ISBN: 978-84-307-0358-6

RELIGIÓ

Pels alumnes de Religió:

Projecte Aldebaran XXI . Religió 5 anys. Ed. Cadí.
ISBN 84-474-0841-8

MÚSICA

QUADERN D’EXERCICIS DE MÚSICA Núm. 2
Editorial Nadal.

ISBN: 84-7887-204-3

 

 

 

Pensau que els alumnes que no fan religió no han de comprar llibre

 

LLISTAT DE LLIBRES DE 1r DE PRIMÀRIA PEL CURS 2014/2015

CATALÀ.

LECTOJOCS 1. ISBN 9788484124481

LECTOJOCS 2. ISBN 9788484124498

LECTOJOCS 3. ISBN 9788484124504

Quadernets de cal·ligrafia. BONA LLETRA. Escriptura en cursiva. Ed. Salvatella. Números 3, 4 i 5.

CASTELLÀ

Lengua 1. Aprender es crecer  Ed. ANAYA ISBN: 978 84  67845273

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 1. Aprendre es creixer. Ed. Anaya. ISBN: 978 84 67846874

Quadernets de matemàtiques de Lluís Segarra. Set i mig. Ed. Teide. Números 1, 3 i 6

Quadernets de càlcul. Col·leccció 9 de Set. Ed. Nadal. Càlcul 2 i 3.

SOCIALS 

SOCIALS 1. Ed. Vicens Vives. ISBN: 978 – 84 – 682 – 158 – 39.

NATURALS 

NATURALES. ED. Vicens Vives. ISBN. 978­-  84- 682- 203- 69.

ANGLÈS

TIGER 1 Act Bk. MacMillan Heinemann.    ISBN: 9780230476295

MÚSICA

Quadernet d'exercicis de música nº3 Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-205-1.
Quadernet d'exercicis de música nº 4. Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-206-X
Quadernet de música ADITO nº 3.

RELIGIÓ

Pendent pel setembre.

VALORS SOCIALS  i CIVICS

Pendent pel setembre.

 

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR

* 2 carpetes tamany foli (una per l’aula i l’altra per música).

* Agenda escolar (de l’escola).

* 1 arxivador de 4 anelles.

* 3 quaderns de dues retxes tamany DIN-A4. PAUTA 3’5.


* Un estoig de bossa amb:

            - 2 llapis llapis Staedtler nº 2.

            - 2 gomes Milan quadrades.

            - 1 maquineta Staedtler de ferro.

* 1 capsa de 12 retoladors prims.

* 1 capsa de 12 pintures de fusta o plastidecors.

* 1 capsa de 15 ceres Manley.

* 2 ferrament Imedio en barra.

* 1 tisores.

 

 

Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i ha de dur el nom posat (CADA quadernet ha de dur el nom).

 

LLISTAT DE LLIBRES DE 2n DE PRIMÀRIA PEL CURS 2014/2015

 

CATALÀ.

LECTOJOCS 4. ISBN 9788484124658

LECTOJOCS 5. ISBN 9788484124665

LECTOJOCS 6. ISBN 9788484124672

Quadernets de cal·ligrafia. BONA LLETRA. Escriptura en cursiva. Ed. Salvatella. Números 6 i 9

CASTELLÀ

Lengua 2. Una a una  Ed. ANAYA. ISBN: 978 – 84 – 667 – 9704 – 7.

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 2. Una a Una. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-667-9926-3
Quadernets de matemàtiques de Lluís Segarra. Set i mig. Ed. Teide. Números 8, 10 i 12.

Quadernets de càlcul. Col·leccció 9 de Set. Ed. Nadal. Càlcul 2A i 4.

MEDI

Far 2. Medi natural, social i cultural. Ed. Vicens Vives.ISBN: 978 – 84 – 682 – 0171 - 9

ANGLÈS

TIGER 2 Act Bk.  MacMillan Heinemann.   ISBN:  9780230476301

MÚSICA

Quadernet d'exercicis de música nº5 Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-207-8.
Quadernet d'exercicis de música nº 6. Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-208-6
Quadernet de música ADITO nº 3.

RELIGIÓ

Pendent pel setembre.

 ESTUDI

PAI 2000 2n . Ed. Cruïlla. ISBN 84-8286-901-9

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR

* 2 carpetes tamany foli, una per l’aula i l’altre per música (serveix la del curs passat)).

* Agenda escolar (de l’escola).

* 1 arxivador de 4 anelles (serveix el del curs passat).

* 3 quadern de dues retxes tamany DIN-A4. PAUTA 3’5.

* 1 quadern de quadres tamany DIN-A4. CUADRÍCULA 6x6 c/m.


* Un estoig de bossa amb:

            - 2 llapis llapis Staedtler nº 2.

            - 2 gomes Milan quadrades.

* 1 capsa de 12 retoladors prims.

* 1 capsa de 12 pintures de fusta o plastidecors.

* 2 ferrament Imedio en barra.

 

 

Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i ha de dur el nom posat (CADA quadernet ha de dur el nom).

 

LLISTAT DE LLIBRES DE 3r DE PRIMÀRIA PEL CURS 2014/2015

CATALÀ.

 

Llengua 3. Aprendre és créixer. Ed. ANAYA. ISBN 9788467849103

 

CASTELLÀ

Lengua 3.  Aprender es crecer. Ed. ANAYA ISBN: 9788467847642

 

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques. Aula Activa 3.1, 3.2, 3.3  Ed. VICENS VIVES     ISBN: 9788468221045

 

Quadernets de matemàtiques de Lluís Segarra. Vuit i mig. Ed. Teide.

Números 2, 4 i 6

NATURALS

Ciencias de la Naturaleza 3. Aprender es crecer. Ed. ANAYA     ISBN:9788467847802

SOCIALS

Ciències Socials 3. Aprendre és crèixer. Ed. ANAYA ISBN: 9788467849257

ANGLÈS

TIGERS 3 Pupil’s book. Ed. MacMillan   ISBN: 9780230476318

MÚSICA

Quadernet d'exercicis de música nº7 Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-209-4.

RELIGIÓ

Pendent pel setembre.

VALORS SOCIALS I CÍVICS

Pendent pel setembre.

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR

 

* Agenda escolar (de l’escola).

*Llapis, bolígraf blau, vermell, goma, maquineta, tisores i cola en barra amb estoig petit.

* Llapis de colors i retoladors.

* Quaderns grans sense espiral amb marge:

            6 de quadres: matemàtiques, naturales, socials ,EF, estudi , religió.

            3 de 2 línees: castellà, català, anglès       

*Quaders petits amb espiral:


            1 de dues línies amb espiral per català/castellà      

            1 de quadres per càlcul.           

* Regla de 30cm, escaire i cartabó.

*Quadernet de música ADITO nº4

*1 carpeta per música (si ja en tenen del cus passat serveix)

*Bloc de dibuix.

 

 

Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i ha de dur el nom posat (CADA quadernet ha de dur el nom).

 

LLISTAT DE LLIBRES DE 4t DE PRIMÀRIA PEL CURS 2014/2015

 

CATALÀ.

 LLENGUA BALEAR 4. ELS CAMINS DEL SABER. ED12 Ed. SANTILLANA

ISBN 9888468004679

CASTELLÀ

 LENGUA CASTELLANA 4. LOS CAMINOS DEL SABER.ED12 Ed. SANTILLANA ISBN: 9788429477702

MATEMÀTIQUES

 MATEMATIQUES 4 BALEARS ELS CAMINS DEL SABER ED 12 Ed.SANTILLANA   ISBN: 9788468004792

Quadernets de matemàtiques de Lluís Segarra. Vuit i mig. Ed. Teide. Números 8, 10 i 12.

MEDI

CONEIXEMENT DEL MEDI BALEARS 4. ELS CAMINS DEL SABER ED12

Ed. SANTILLANA  ISBN: 9788468005812

ANGLÈS

TIGER 4 Pupil’s Book. Editorial MacMillan      ISBN:  9780230476332

MÚSICA

Quadernet d'exercicis de música nº8 Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-210-8.
Quadernet d'exercicis de música nº 9. Ed. Nadal. ISBN: 84-7887-211-6

RELIGIÓ

 Pendent pel setembre

ESTUDI


Projecte d'activació de la intel·ligència 4t. PAI 2000. Ed. Cruïlla ISBN: 978-846610327-9

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR

* Agenda escolar (de l’escola).

*Llapis, bolígraf blau, vermell, goma, maquineta, tisores i cola en barra amb estoig petit.

* Llapis de colors i retoladors.

* Quaderns grans sense espiral amb marge:

            5 de quadres: matemàtiques, medi ,EF, estudi , religió.

            3 de 2 línies: castellà, català, anglès       


*Quaderns petits amb espiral:

            1 de dues línies amb espiral per català/castellà

* Regla de 30cm, escaire, cartabó, semicercle i compàs.

*Quadernet de música ADITO nº4

*1 carpeta per música (si ja en tenen del cus passat serveix)

* Flauta dolça marca Honner

*Bloc de dibuix.

Recomanem que els nins tinguin un exemplar dels següents diccionaris per consultar a ca seva en CATALÀ i en CASTELLÀ.

 

 

Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i ha de dur el nom posat (CADA quadernet ha de dur el nom).

 

LLISTAT DE LLIBRES DE 5è DE PRIMÀRIA PEL CURS 2014/2015

 

CATALÀ

Llengua 5. Aprendre és créixer. Ed Anaya ISBN 978-84-678-3467-3

CASTELLÀ

Lengua 5. Aprender es crecer. Ed. Anaya ISBN 978-84-678-3292-1

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques. Aula Activa. 5.1, 5.2, 5.3 Ed. Vicens Vives ISBN 978-84-682-1494-8
Quadernets de matemàtiques de Lluís Segarra. Nou i mig. Ed. Teide números 4, 5 i 6
Quadernets autocorrectius Ara ja puc. Ed. Teide números 7, 8 i 9

CIENCIAS NATURALES

Ciencias de la Naturaleza 5. Aprender es crecer. Ed.Anaya ISBN 978-84-678-4984-4

CIÈNCIES SOCIALS

Ciències Socials 5 Aprendre és créixer. Ed Anaya  ISBN 978-84-678-3488-8

ANGLÈS

TIGER 5 Pupil’s Book. Editorial MacMillan      ISBN:  978-0230431300

MÚSICA

Quadernet de música ADITO nº 5
Carpeta de música
Flauta dolça marca Honner
Quadernet d'exercicis nº 10 Ed. Nadal ISBN 84-7887-212-4
Quadernet d'exercicis nº 11 Ed. Nadal ISBN 84-7887-213-2

RELIGIÓ

 Pendent pel setembre

VALORS SOCIALS I CÍVICS

 Pendent pel setembre

 


MATERIAL 5è DE PRIMÀRIA
  

 

 

  • 1 quadern tamany foli amb espiral per assignatura

de català, castellà i anglès d’una sola línia.

De matemàtiques, naturals, socials i religió de quadres

 

1 estoig petit per bolígrafs blau, vermell i negre, llapis, maquineta i goma.

Pintures de color (fusta)

Regle, escaire, cartabó, compàs i transportador.

Dues carpetes tamany foli. (classe i música)

Bloc de dibuix

 

Agenda de l’escolaLLISTAT DE LLIBRES DE 6è DE PRIMÀRIA PEL CURS 2014/2015

 

CATALÀ

Llibre de llengua catalana 6è. Obre la porta. Ed. Anaya ISBN: 978-84-667-8165-7

CASTELLÀ

Libro de lengua castellana 6è. Abre la puerta. Ed. Anaya ISBN: 978-84-667-7904-3

MATEMÀTIQUES

Llibre de matemàtiques. Món de colors 6è. Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-316-86-25-3
Quadernets de matemàtiques de Lluís Segarra. Nou i mig. Ed. Teide números 10, 11 i 12
Quadernets Penso i faig. Ed. Teide números 7, 8 i 9

MEDI

Llibre de medi. La casa del saber. Illes Balears 6è. Ed. Santillana ISBN: 97-884-29484755

ANGLÈS

TIGER 6 Pupil’s Book. Editorial MacMillan      ISBN: 9780230431430

MÚSICA

Quadernet de música ADITO nº 5
Carpeta de música
Flauta dolça marca Honner

RELIGIÓ

Pendent pel setembre.

ESTUDI

Projecte d'activació de la intel·ligència 6è. PAI 2000. Ed. Cruïlla

 

MATERIAL 6è DE PRIMÀRIA  

  • 1 quadern tamany foli amb espiral per assignatura

de català, castellà i anglès d’una sola línia.

De matemàtiques, medi i religió de quadres

 

1 estoig petit per bolígrafs blau, vermell i negre, llapis, maquineta i goma.

Pintures de color (fusta)

Regle, escaire, cartabó, compàs i transportador.

Dues carpetes tamany foli. (classe i música)

Bloc de dibuix

Agenda de l’escola

 

Venda de llibres de text al CEIP S'Hort des Fassers

Enguany per primera vegada l'APIMA realitzarà la venda de llibres de text a l'escola. Aquesta es realitzarà els dies 3 i 4 de setembre de les 10 a les 13 hores i de les 15 a les 18 hores. 

 

A punt d'embarcar

Bones tardes,

Ja hem arribat a la terminal i estam a punt d'embarcar. Venim de visitar la Naveta des Tudons i de fer una volta per Ciutadella.

Fins aviat!